İnsan Həyatında Nömrələrin Anlamı


Bir nömrə nədir? Rəqəm, riyazi baxımdan baxdıqda müəyyən rəqəmlərdən ibarətdir. Əlavə olaraq, müəyyən nömrələrin bu dəstləri doğuş tarixindən başlayaraq gündəlik davamlı axınlarla davam etməkdə davam edir: tarix, vaxt, pul, telefon nömrəsi, identifikasiya kodu, metr göstəriciləri və s.

Həyatınızdakı ədədlərin mənası haqqında ən azı bir dəfə insanın həyatında ədədlərin mənası haqqında düşündünüzmü? .. Sadə adi rəqəmlərdə gizli nədir? Niyə nömrələrlə hər hansı bir kodlaşdırma aparılır? Əslində, ədədi sayının həyatındakı təsirinin sizinlə birlikdə tədqiqini öyrənən bir bütün elm sahəsi var ki, heç bir şey deyil. Nömrə nəzəriyyəsinin əsaslarını anlayaq.

Numerologiya və nisbətən son dərəcə son dərəcə populyarlıq qazanmasına baxmayaraq, bu elm qədim zamanlarda doğulmuşdur. Əvvəllər insanlar yalnız hesab üçün deyil, həm də bir-biri ilə ünsiyyət qurma üsulu kimi istifadə etdilər.

Hər bir ədədin mənası üç növə bölünə bilər:

  1. Fürsətlər - insanlara xidmət sahəsində öz qabiliyyətlərini, özünü həyata keçirmək sahəsində nömrələrin əhəmiyyəti.
  2. Addictions və istedadlar biznes, karyera və şəxsi inkişafda ədədlərin əhəmiyyətidir.
  3. İnsan münasibətləri ailə münasibətləri, nikah, sağlamlıq, insan şəxsiyyətinin "zəif" və "güclü" aspektləri üçün ədədlərin əhəmiyyətidir.

Nümerologiya, doqquz əsas ədədləri ayırır və hər bir sayını insan həyatına təsir ilə birləşdirir. Yəni, hər bir şəxs öz şəxsi həyatına təsir göstərən öz sayına sahibdir.

Dokuz əsas nömrəni və onların mənasını düşünün.

Vahid (1) - bu nömrə fərdilik anlayışını, "Eqo" mənasını verir. Bu, özündən başqalarından ayrılan müstəsnalıq anlayışıdır. Həyatınızdakı hadisələr tez-tez bu sayda içərisində olsa, onda eqoizm və qürurunu aradan qaldırsın, bu xüsusiyyətləri üzərində işləsinlər ki, sizin həyatınızda hakim olmazlar.

Cütlük (2) - kişilərlə qadın arasındakı harmonik münasibətlər şəklində, münasibətlərin birliyi şəklində ortaya çıxmışdır. Həyatınızdakı tez-tez "deuces" həyatınızın hər zaman birlikdə və hamısı bir yerdə qərar verdiyiniz bir yoldaşla müşayiət etdiyini göstərir.

Üç, mənəviyyat (3) - sayı Müqəddəs Üçlükdəndir: Ata-Oğul-Müqəddəs Ruh. Iki yaradılış üçüncü və ya üçüncü yaradır. Həyatınızdakı üçlükdə üstünlük varsa, bu, yaradıcılığa, Allahla birliyə, ruhun və bədənin harmoniyasına talib olmağınız deməkdir.

Dörd və ya maddi mallar (4) - dünyəvi həyat. Həyatda "dördün" sayının üstünlüyü mümkün qədər çox pul qazanmaq arzusundan, maddi zənginliyi, zənginliyini, ən çox ev və daxili məsələləri işğaldan danışır.

Beş (5) şərəf nişanıdır! Beşün həyatının üstünlüyü xoşbəxtliyiniz, maddi və mənəvi harmoniya, həyatınızda hər şeyin gözəl və dinc olduğunu ifadə edir.

Altı (6) mənfi rəqəmdir. Həyatınızda çox altılıq varsa, bu, qəzəbin və qəzəbin üstünlüyünü, qürurunu və qıcıqlanmasını göstərir. Altılıq sahiblər müsbət ədəd axını stimullaşdırmaq üçün həyatlarını yenidən nəzərdən keçirməlidirlər.

Yeddi (7) - harmoniyanın, şansın, həyatdakı şansın, varlığın müsbət tərəfinin, maddi mənəviyyatın proyeksiyasının təzahürüdür.

Səkkiz (8) hər zaman digər rəqəmlərin təsirini artıran sonsuzluğun sayını göstərir. Səkkiz yaşındakı həyatdakı dominantlıq sonsuzluğun inkişafı üçün çalışdığınızı, kainatın qanunlarını anlamaq və həyatın doğru istiqamətində hərəkət etməyə çalışdığınızı söyləyir.

Nine (9) idealdır, yəni "Allah, İdeal, Yaxşı". Həyatda bu, lütf və ilahi məhəbbətin, əmin-amanlığın və alqışların sayıdır. Nine, Allahla yaşayan xoşbəxt bir insanın həyatında, harmoniya və harmoniyada üstünlük təşkil edir.

Beləliklə, biz sadəcə nömrələrlə deyil, istifadə edilə biləcək və istifadə ediləcək taley əlamətlərinə görə həyatımızda müşahidə edirik. Numerologiyanın qanunlarını başa düşmək, bir çox həyat vəziyyətini düzəldə və düzəldə bilər, fəaliyyətlərində əlamətlərin təsiri ilə idarə olunmalıdır.

Bir insanın həyatında nömrə dəyərini qiymətləndirmək çətindir, çünki adı və soyadı hətta şəxslərin taleyini başa düşə bilən bir sıra rəqəmlərlə köçürülür. Başqa sözlə, bu rəqəm şəxsin daxili dövlətinin güzgü imicidir, inkişafın lazımi istiqamətinin işarəidir. Nömrələri anlamaq üçün onları doğru dostlar və həyat yoldaşları edə bilərsiniz.